Broeders in Christus

Landelijk predikingsfonds

Het Landelijk Predikingsfonds valt formeel onder Kerkgenootschap Ekklesia der Broeders in Christus Ede. Zie daarom voor alle gegevens daar.

Actueel verslag 2023:

Het tijdschrift Met Open Bijbel is vijf keer naar ca. 230 lezers in Nederland, België en enkele andere landen in Europa verzonden. Er komen regelmatig nieuwe lezers bij, maar andere kant vallen er ook regelmatig af wegens o.a. ouderdom. ziekte of overlijden, maar ook tijdgebrek. Naar aanleiding van advertenties, folderverspreiding en de Met Open Bijbel website werden 75 proefnummers verzonden.

Er zijn rond 75 boeken en dvd’s aangevraagd en verzonden, naar aanleiding van boekbesprekingen in het tijdschrift en op de website van Met Open Bijbel. Dit is wat minder dan in 2022, maar hier is duidelijk dat overal het lezen van vooral papieren boeken afneemt. 

We stimuleren het lezen van onze publicaties in pdf. Dit bespaart papier, energie en portokosten Er zijn inderdaad regelmatig vragen om toezending van boeken in pdf, terwijl anderen ze direct van de website downloaden. Er zijn ook meer lezers die online het tijdschrift lezen en/of Bijbel leesroosters (gaan) gebruiken.

Er werden 24 papieren Bijbel leesroosters, Bijbel leesplannen en Jeugd leesroosters aangevraagd en verzonden. Het aantal mensen dat in 2023 de schriftelijke Bijbel leescursus volgde was vier. Omdat deze cursus normaal gesproken één jaar duurt, kan het aantal deelnemers jaarlijks aan veranderingen onderhevig zijn.

De website van Met Open Bijbel wordt door steeds meer mensen gevonden en gebruikt. Vooral bij plaatsing van advertenties neemt het aantal bezoekers sterk toe.

Er is regelmatig telefonisch en/of E-mail contact met belangstellenden en lezers.

Voorgenomen bestedingen 2023 De volgende uitgaven worden voorzien voor 2024 (in Euro's):

Uitgeven en verzenden van boeken en tijdschriften ca. € 4.000
Hosting en onderhoud website Met Open Bijbel ca. € 1.000
Overige uitgaven ca.    € 600

 

Het overzicht van ontvangsten en uitgaven treft u aan in deze pdf: pdf