Broeders in Christus

Bijbelse uitdrukkingen

Hieronder staan een aantal uitdrukkingen die vele mensen kennen vanuit de Bijbel. Toch is het nuttig om eens goed te kijken wat er staat en hoe de Bijbel zelf uitleg geeft wat de uitdrukking eigenlijk betekent. 

Deze studies zijn voor het eerst verschenen in ons blad Met open Bijbel.