Broeders in Christus

Seminar: Effectief Bijbel lezen

Seminar:

Gezien het belang dat de "Broeders in Christus" hechten aan Bijbelstudie hebben wij, naast Bijbel leesroosters e.d. ook een seminar ontwikkeld, getiteld "Effectief Bijbel lezen". Dit seminar is vooral bedoeld voor mensen die graag de Bijbel beter zouden willen leren kennen door hem vaker te lezen, maar die niet weten waar te beginnen of hoe dat aan te pakken.
Hoewel het seminar gegeven wordt door mensen die overtuigd zijn van de geïnspireerdheid van de Schrift, wordt dit niet van deelnemers verlangd.

Inhoud

Het seminar probeert zowel een soort raamwerk te geven van de Schrift, als ook hulpmiddelen voor gebruik bij een studie aan te reiken. De verschillende Bijbelboeken worden kort gepresenteerd in hun historische context, maar tevens wordt de onderling samenhang toegelicht. Ook wordt ingegaan op sommige echte "Bijbelse begrippen". Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld het waarom van twee testamenten of vier evangeliën en de verschillen tussen vertalingen. Wel proberen wij zorgvuldig om leerstellingen te vermijden. Dit wordt ook van deelnemers verwacht. Wij behandelen niet de inhoud zelf, maar manieren om zelf de inhoud beter te leren lezen en begrijpen. Dit betekent uiteraard niet dat we de inhoud niet essentieel vinden, alleen dat dit niet het doel is van dit seminar.

Opzet

De seminars bestaan uit een serie losse onderwerpen, die één avond per week op 6 achtereenvolgende weken gegeven worden. De totale avond bedraagt ongeveer 1½ uur. Wij proberen discussie gedurende de avonden te vermijden om deze eindtijd steeds te kunnen halen. Wel is het desgewenst mogelijk om na afloop individueel met de sprekers verder van gedachten te wisselen.
Iedere avond is opgedeeld in 4 of 5 onderwerpen die in vlot tempo de revue passeren. Er zijn steeds twee sprekers die elkaar afwisselen per onderwerp.
De eerste avond wordt ook een werkboek uitgedeeld dat de deelnemers mogen behouden. Dit is bedoeld als naslagwerk omdat iedere avond vrij veel stof behandeld wordt.
Wij raden deelnemers sterk aan om een eigen Bijbel mee te nemen. Welke vertaling dit is maakt niet zoveel uit.

 

Avond 1

Avond 2

Avond 3

Avond 4

Avond 5

Avond 6

Introductie

Waarom twee Testamenten?

Hulpmiddelen Deel 1

Kritiek op
de Bijbel

Mysterie?

Leven en dood in de Bijbel

Achtergronden van de Bijbel

De rol van
profetie

Overzicht van
de boeken van
de Bijbel
Deel 3

Gods doel
geopenbaard

Terminologie
Deel 3

Overzicht van
de boeken van
de Bijbel
Deel 6

De Bijbel legt
zichzelf uit

Tips bij
het lezen

Overzicht van
de boeken van
de Bijbel
Deel 4

Overzicht van
de boeken van
de Bijbel
Deel 5

Overzicht van
de boeken van
de Bijbel
Deel 1

Overzicht van
de boeken van
de Bijbel
Deel 2

Terminologie
Deel 2

Goed en kwaad

Het gebruik
van verwijzingen

Hulpmiddelen Deel 2

De Joden
en de wet
van Mozes

Terminologie
Deel 4

Waarom is het zo moeilijk?

Terminologie
Deel 1

Vertalingen
van de Bijbel

Conclusie

 

 

Waar te volgen

Deze seminars zijn het laatst georganiseerd in Spijkenisse. Op dit moment bestaan nog geen concrete plannen voor de volgende serie.

Voor verdere vragen over deze seminars kunt u een e-mail sturen naar: vragen@broedersinchristus.nl