Broeders in Christus

De Bijbelboeken van Samuël

Auteurs — Samuel, Natan en Gad

Globale tijd — ca. 1100 - 1000 v.Chr.

Samenvatting — In de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst werden de boeken van Samuel door de Hebreeuwse schriftgeleerden als één boek beschouwd. 1 Samuel is het eerste van twee historische boeken die de overgang van Israël beschrijven van een los verband van stammen tot een sterke en verenigde natie. Het beschrijft de zalving van Saul, de eerste koning van Israël, door een groot profeet, Samuel. Het vertelt over de neergang van Saul, en het voor zijn taak gereed maken van zijn opvolger David, een man naar Gods hart. Het tweede boek begint met de Sauls dood en Davids troonsbestijging. Het overige stelt de regering van David te boek zowel wat betreft zijn buitenlandse veroveringen als de binnenlandse politieke intriges. Het eindigt met de zegening van Salomo door David.

1 SAMUEL (In sommige oudere vertalingen 1 KONINGEN)

Het leven van Samuel — hoofdstuk 1 - 7

 1. De geboorte en jeugd van Samuel — hoofdstuk 1- 3
 2. Het verlies en de terugkomst van de ark — hoofdstuk 4 - 6
 3. De overwinning op de Filistijnen — hoofdstuk 7

Het leven van Saul — hoofdstuk 8 - 14

 1. Israël vraagt om een koning — hoofdstuk 8
 2. Sauls vroege jaren — hoofdstuk 9 - 12
 3. De onafhankelijkheidsstrijd — hoofdstuk 13 - 14

Het vroege leven van David — hoofdstuk 15 -  31

 1. Saul door God verworpen — hoofdstuk 15
 2. David tot Koning gezalfd — hoofdstuk 16: 1-13
 3. David aan het hof van Saul — hoofdstuk 16: 14 - 19: 17
 4. David als vluchteling—hoofdstuk 19: 18 - 31: eind

2 SAMUEL (In sommige oudere vertalingen 2 KONINGEN)

Het leven van Koning David — hoofdstuk 1- 20

 1. David, Koning te Hebron — hoofdstuk 1 - 4
 2. David, Koning te Jeruzalem — hoofdstuk 5 - 8
 3. David, zijn leven als Koning — hoofdstuk 9 - 20

De laatste dagen van David — hoofdstuk 21 - 24

 1. Hongersnood — hoofdstuk 21: 1-14
 2. Heldendaden — hoofdstuk 21: 15-eind
 3. Een Psalm van David — hoofdstuk 22
 4. Davids ‘testament’ — hoofdstuk 23: 1-7
 5. Davids helden — hoofdstuk 23: 8-eind
 6. Volkstelling en straf — hoofdstuk 24