Broeders in Christus

De profetie van Maleachi

Auteur — Maleachi

Tijd — ca. 430  v.Chr.

Samenvatting — De profetie van Maleachi stamt waarschijnlijk uit de tijd dat Nehemia terug was naar het hof van de Perzische koning. Het volk is weer laks geworden en heeft een steeds oppervlakkiger houding aangenomen tegenover God en de eredienst. Een eeuw na de herbouw van de tempel zijn hun verwachtingen van de komst van de Messias nog steeds niet vervuld. Maleachi schrijft dat hun offers onaanvaardbaar zijn voor God; mannen plegen echtbreuk, en de priesters verwaarlozen Gods verbond.

  1. Onheilige offeraars — hoofdstuk 1
  2. Onwaardige priesters — hoofdstuk 2: 1 - 10
  3. Een ontrouw volk — hoofdstuk 2: 11 - 16
  4. Voor de afvalligen zal de komst van de Messias geen bevrijding brengen, maar alleen oordeel— hoofdstuk 2: 17- 3:5
  5. Oproep tot bekering — hoofdstuk 3: 6 - 12
  6. Wie behouden wordt en wie niet — hoofdstuk 3: 13 - eind
  7. De dag des oordeels — hoofdstuk 4