Broeders in Christus

De Bijbelboeken van de Koningen

Auteur — Onbekend

Tijd — ca. 970 - 587 v. Chr.

Samenvatting — In de oorspronkelijke Joodse teksten, werden deze boeken als één boek beschouwd. De twee boeken bevatten de geschiedenis van de Israëlitische monarchie vanaf de dood van David (omstreeks 970 v.Chr.) tot aan de Babylonische ballingschap (587 v.Chr.) Zij schetsen de opsplitsing van de Israëlitische natie in twee delen. Het zuiden wordt het koninkrijk Juda, het noorden het koninkrijk Israël. 1 en 2 Koningen geven de geschiedenis van Israël vanuit een godsdienstig standpunt, niet vanuit een politiek standpunt. Het geeft daarom de godsdienstige gang van zaken weer en is het een uiteenzetting van de verschillende stadia in de aanvankelijke morele groei, gevolgd door de achteruitgang van het koninkrijk. 1 Koningen opent met de ongedeelde natie in zijn volle heerlijkheid en 2 Koningen eindigt met de ondergang van het laatst overgebleven Juda. Het doel van het boek Koningen is om de levens en karakters van de leiders van het volk weer te geven als waarschuwing en vermaning voor alle komende geslachten die het verbond zullen voortzetten.

1 KONINGEN (IN SOMMIGE OUDE VERTALINGEN 3 KONINGEN)

Het ongedeelde Koninkrijk onder Salomo — hoofdstuk 1 - 11

 1. Salomo’s troonsbestijging — hoofdstuk 1 - 2
 2. Salomo’s wijsheid en rijkdom — hoofdstuk 3 - 4
 3. Salomo’s bouwwerken — hoofdstuk 5 - 9
 4. Salomo’s gouden eeuw  — hoofdstuk 10
 5. Salomo’s afval, en dood — hoofdstuk 11

Het verdeelde rijk (1) — hoofdstuk 12 - 22

 1. De splitsing van het rijk en de vroege vijandschap tussen Israël en Juda. Nadruk op Israël —hoofdstuk 12 - 16: 28
 2. De slechte Achab van Israël en de goede Josafat van Juda¬ hoofdstuk 16: 29 - 22: eind

 

2 KONINGEN (IN SOMMIGE OUDE VERTALINGEN 4 KONINGEN)

Het verdeelde rijk (2) — hoofdstuk 1 - 17

 1. De opvolgers van Achab en Josafat — hoofdstuk 1 - 8
 2. Herstel, gevolgd door nieuwe geloofsafval in Israël, uitlopend op de ondergang van Israël — hoofdstuk 9 - 17

Het koninkrijk in Juda tot aan de ondergang en de Babylonische ballingschap — hoofdstuk 18 - 25

 1. De hervormingen van Hizkia—hoofdstuk 18 - 20
 2. De regeringen van de slechte Manasse en Amon—hoofdstuk 21
 3. De hervormingen van Josia in Juda en het gebied van het voormalige Israël—hoofdstuk 22 - 23: 30
 4. Nieuwe afval onder Josia’s opvolgers, uitlopend op de ondergang van Juda—hoofdstuk 23: 31 - 25: 26
 5. Slotwoord—De begenadiging van Jojakin—hoofdstuk 25: 27 – eind