Broeders in Christus

De brief van Judas

Auteur — Judas, de broer van Jakobus

Tijd — ca. 70 - 80 na Chr.

Samenvatting — De brief noemt geen geadresseerden en zou een algemeen rondschrijven kunnen zijn geweest. Judas wil zijn lezers herinneren aan de waarschuwingen van Petrus in diens tweede brief. Hij geeft in het kort dezelfde boodschap en min of meer dezelfde voorbeelden. Hij zal zijn geschreven na de val van Jeruzalem in 70 na Chr. Ook Judas waarschuwt tegen valse leer. Hij wijst op het thema in Petrus’ brief dat in Gods oordelen de weinige rechtvaardigen worden beschermd en gered, en voegt daar het voorbeeld van de exodus aan toe als waarschuwing dat niet allen die door God zijn geroepen ook daadwerkelijk het einddoel bereiken. Hij verwoordt zijn voorbeelden op een manier die een diepgaande schriftkennis veronderstelt. Helaas is deze wijze van verwoorden voor veel uitleggers met minder diepgaande schriftkennis een excuus  geweest voor ongefundeerde speculaties over zaken die we in de Schrift zelf niet tegenkomen.