Broeders in Christus

Het Bijbelboek Exodus - Uitgang

Auteur — Mozes

Globale tijd — ca. 1.300 - 1.250 v.Chr.

SamenvattingDe naam Exodus is Grieks en betekent "een uitgaan". Het beschrijft dan ook het "uitgaan" van het volk Israël uit Egypte en het begin van hun reis naar het beloofde land. Men neemt aan dat Mozes de auteur is, al zegt de Bijbel hier niets over. In de Hebreeuwse Bijbel heet het boek Sjemot wat betekent Namen, en zoals bij meer boeken is het genoemd naar het eerste woord dat in Exodus staat "Dit zijn de namen...".
Het boek Exodus vertelt van de grote groei van het aantal Israëlieten tijdens hun slavernij in Egypte. Het stelt Mozes voor en beschrijft de plagen die God over Egypte heeft gebracht om de bevrijding van zijn volk uit slavernij te bewerkstelligen. Dan beschrijft het de uittocht zelf. Daarna volgt de verkondiging van het verbond van de Wet te Sinaï. Het boek eindigt met een beschrijving van de eredienst rondom de tabernakel en de wet van Mozes. Dit is het tweede boek van de Pentateuch, de eerste vijf boeken van de Joodse Schriften.

Het boek is als volgt ingedeeld:
De bevrijding van Israël—hoofdstuk 1 - 18
Israël te Sinaï — hoofdstuk 19 - 40