Broeders in Christus

De profetie van Daniël

Auteur — Daniël

Tijd — 605 - 535 v.Chr.

Samenvatting — Het boek Daniël voorzegt de toekomst van twee tegenovergestelde machten: de koninkrijken der mensen en het Koninkrijk Gods. De nadruk ligt op het principe “De Allerhoogste heeft macht over het koningschap der mensen”. De profetieën van Daniël hebben in het algemeen minder met Israël te maken dan met de volken die Israël overheersen. Het boek Daniël bevat profetieën die de periode overspannen vanaf zijn tijd tot het komende Koninkrijk Gods. Deze profetieën moeten worden gezien als waarschuwing (maar zeker ook als steun) aan de getrouwe gelovigen om te blijven volharden, want uiteindelijk loopt alles volgens Gods plan. Maar tegelijk is het boek een aanmoediging dat echt geloof in God nooit beschaamd wordt.

De universele soevereiniteit van God — zoals geopenbaard in persoonlijke ervaring— hoofdstuk 1: 1 - 6: 28

 1. Menselijke wijsheid gewogen—hoofdstuk 1
 2. Menselijke politiek gewogen —hoofdstuk 2
 3. Menselijke godsdienst gewogen —hoofdstuk 3
 4. Menselijke trots gewogen —hoofdstuk 4
 5. Menselijke goddeloosheid gewogen —hoofdstuk 5
 6. Menselijke verdrukking gewogen —hoofdstuk 6

De universele soevereiniteit van God — zoals geopenbaard in het profetische woord— hoofdstuk 7: 1 - 12: 13

 1. Menselijke macht, gezien door Gods ogen—hoofdstuk 7
 2. Menselijke macht verheft zich tegen God—hoofdstuk 8
 3. Menselijke macht als verdrukker van Gods volk—hoofdstuk 9
 4. God waakt over zijn volk—hoofdstuk 10
 5. De tweekamp tussen God en de menselijke macht—hoofdstuk 11
 6. De eindoverwinning van Gods Koning—hoofdstuk 12


Als u meer in Daniël wil zien dan in deel 1 een verzameling kinderverhalen en in deel 2 een spoorboekje voor de toekomst, vraag dan bij de redactie van Met Open Bijbel een boek aan met de thema's en achtergrond van Daniël.

Voor meer informatie schrijf aan:   lectuur@broedersinchristus.nl